Code Anti Adblocker - chống bật chặn quảng cáo giúp tăng doanh thu quảng cáo cho website

Code Anti Adblocker - chống bật chặn quảng cáo giúp tăng doanh thu quảng cáo cho website

 Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài tiện ích chống chặn quảng cáo giúp chủ sở hữu website không bị giảm doanh thu do trình chặn quảng cáo Adblocker.

anti adblocker

Hầu hết các blogger đều tạo ra nguồn thu nhập để duy trì website bằng cách gắn quảng cáo Google Adsense lên nội dung của họ. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, người dùng thường có thói quen cài đặt các tiện ích hoặc sử dụng ứng dụng, trình duyệt chặn quảng cáo. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập của những người sáng tạo nội dung. Đoạn code dưới đây sẽ giúp những người sáng tạo nội dung bảo vệ nội dung của mình.

 Khi code Anti Adblock được nhúng vào website, thì người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo sẽ không thể xem được nội dung của bạn. Khi đó, một cửa sổ popup sẽ hiện lên yêu cầu người xem phải tắt tiện ích Adblocker đi, thì mới truy cập được vào nội dung.

Làm thế nào để cài tập lệnh chống Adblock lên blogger?

Bước 1. Vào mục Chủ đề chọn Chỉnh sửa HTML

Bước 2. Copy đoạn code dưới đây và dán vào trước thẻ đóng </body>

<b:if cond='data:view.isPost'>
<!--[ Anti Ad-Blocker Script by Flamingotezh.blogspot.com ]-->
<script type='text/javascript'> str='@3C@73@74@79@6C@65@3E@0D@0A@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@7B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@72@65@6C@61@74@69@76@65@3B@20@70@61@64@64@69@6E@67@3A@32@30@70@78@20@32@30@70@78@20@32@30@70@78@20@35@30@70@78@3B@20@62@61@63@6B@67@72@6F@75@6E@64@3A@23@65@31@66@35@66@65@3B@63@6F@6C@6F@72@3A@23@30@31@35@37@39@62@3B@20@66@6F@6E@74@2D@73@69@7A@65@3A@2E@38@35@72@65@6D@3B@66@6F@6E@74@2D@66@61@6D@69@6C@79@3A@76@61@72@28@2D@2D@66@6F@6E@74@42@29@3B@20@6C@69@6E@65@2D@68@65@69@67@68@74@3A@31@2E@36@65@6D@3B@62@6F@72@64@65@72@2D@72@61@64@69@75@73@3A@31@30@70@78@3B@6F@76@65@72@66@6C@6F@77@3A@68@69@64@64@65@6E@7D@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@62@65@66@6F@72@65@7B@63@6F@6E@74@65@6E@74@3A@27@27@3B@77@69@64@74@68@3A@36@30@70@78@3B@68@65@69@67@68@74@3A@36@30@70@78@3B@62@61@63@6B@67@72@6F@75@6E@64@3A@23@30@31@35@37@39@62@3B@64@69@73@70@6C@61@79@3A@62@6C@6F@63@6B@3B@62@6F@72@64@65@72@2D@72@61@64@69@75@73@3A@35@30@25@3B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@61@62@73@6F@6C@75@74@65@3B@74@6F@70@3A@2D@38@70@78@3B@6C@65@66@74@3A@2D@31@32@70@78@3B@6F@70@61@63@69@74@79@3A@2E@30@35@7D@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@61@66@74@65@72@7B@63@6F@6E@74@65@6E@74@3A@27@5C@30@30@32@41@27@3B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@61@62@73@6F@6C@75@74@65@3B@6C@65@66@74@3A@31@38@70@78@3B@74@6F@70@3A@32@30@70@78@3B@20@66@6F@6E@74@2D@73@69@7A@65@3A@32@32@70@78@3B@20@6D@69@6E@2D@77@69@64@74@68@3A@31@35@70@78@3B@74@65@78@74@2D@61@6C@69@67@6E@3A@63@65@6E@74@65@72@7D@0D@0A@2E@72@74@6C@4D@6F@64@65@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@7B@70@61@64@64@69@6E@67@3A@32@30@70@78@20@35@30@70@78@20@32@30@70@78@20@32@30@70@78@7D@20@2E@72@74@6C@4D@6F@64@65@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@62@65@66@6F@72@65@7B@6C@65@66@74@3A@61@75@74@6F@3B@72@69@67@68@74@3A@2D@31@32@70@78@7D@20@2E@72@74@6C@4D@6F@64@65@20@2E@61@6E@74@69@4D@65@73@3A@61@66@74@65@72@7B@6C@65@66@74@3A@61@75@74@6F@3B@72@69@67@68@74@3A@31@38@70@78@7D@0D@0A@3C@2F@73@74@79@6C@65@3E@0D@0A@3C@73@63@72@69@70@74@3E@2F@2F@3C@21@5B@43@44@41@54@41@5B@0D@0A@21@20@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@20@28@29@20@7B@0D@0A@20@20@20@20@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@20@66@28@29@20@7B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@76@61@72@20@61@20@3D@20@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@67@65@74@45@6C@65@6D@65@6E@74@42@79@49@64@28@22@70@6F@73@74@42@6F@64@79@22@29@3B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@61@2E@69@6E@6E@65@72@48@54@4D@4C@20@3D@20@22@3C@70@20@63@6C@61@73@73@3D@27@61@6E@74@69@4D@65@73@27@3E@3C@62@20@73@74@79@6C@65@3D@27@64@69@73@70@6C@61@79@3A@62@6C@6F@63@6B@3B@27@3E@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@20@44@65@74@65@63@74@65@64@20@3A@28@3C@2F@62@3E@3C@62@72@20@2F@3E@53@6F@72@72@79@2C@20@77@65@20@64@65@74@65@63@74@65@64@20@74@68@61@74@20@79@6F@75@20@68@61@76@65@20@61@63@74@69@76@61@74@65@64@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@2E@3C@62@72@20@2F@3E@3C@62@72@20@2F@3E@50@6C@65@61@73@65@20@63@6F@6E@73@69@64@65@72@20@73@75@70@70@6F@72@74@69@6E@67@20@75@73@20@62@79@20@64@69@73@61@62@6C@69@6E@67@20@79@6F@75@72@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@2C@20@69@74@20@68@65@6C@70@73@20@75@73@20@69@6E@20@64@65@76@65@6C@6F@70@69@6E@67@20@74@68@69@73@20@57@65@62@73@69@74@65@2E@3C@62@72@20@2F@3E@3C@62@72@20@2F@3E@50@6C@65@61@73@65@20@44@69@73@61@62@6C@65@20@79@6F@75@72@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@20@61@6E@64@20@52@65@66@72@65@73@68@20@74@68@65@20@70@61@67@65@20@74@6F@20@76@69@65@77@20@74@68@65@20@73@69@74@65@20@63@6F@6E@74@65@6E@74@2E@3C@62@72@20@2F@3E@54@68@61@6E@6B@20@79@6F@75@21@3C@2F@70@3E@22@3B@0D@0A@20@20@20@20@7D@0D@0A@20@20@20@20@76@61@72@20@62@20@3D@20@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@63@72@65@61@74@65@45@6C@65@6D@65@6E@74@28@22@73@63@72@69@70@74@22@29@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@74@79@70@65@20@3D@20@22@74@65@78@74@2F@6A@61@76@61@73@63@72@69@70@74@22@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@61@73@79@6E@63@20@3D@20@21@30@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@73@72@63@20@3D@20@22@68@74@74@70@73@3A@2F@2F@70@61@67@65@61@64@32@2E@67@6F@6F@67@6C@65@73@79@6E@64@69@63@61@74@69@6F@6E@2E@63@6F@6D@2F@70@61@67@65@61@64@2F@6A@73@2F@61@64@73@62@79@67@6F@6F@67@6C@65@2E@6A@73@22@3B@0D@0A@20@20@20@20@62@2E@6F@6E@65@72@72@6F@72@20@3D@20@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@20@28@29@20@7B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@66@28@29@3B@0D@0A@20@20@20@20@20@20@20@20@77@69@6E@64@6F@77@2E@61@64@62@6C@6F@63@6B@20@3D@20@21@30@0D@0A@20@20@20@20@7D@3B@0D@0A@20@20@20@20@76@61@72@20@65@20@3D@20@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@67@65@74@45@6C@65@6D@65@6E@74@73@42@79@54@61@67@4E@61@6D@65@28@22@73@63@72@69@70@74@22@29@5B@30@5D@3B@0D@0A@20@20@20@20@65@2E@70@61@72@65@6E@74@4E@6F@64@65@2E@69@6E@73@65@72@74@42@65@66@6F@72@65@28@62@2C@20@65@29@0D@0A@7D@28@29@3B@20@2F@2F@5D@5D@3E@3C@2F@73@63@72@69@70@74@3E'; document.write(unescape(str.replace(/@/g,'%'))); </script>
</b:if>

Bước 3. Lưu lại và hưởng thành quả.

Lưu ý: Code chỉ hoạt động tốt trên tem plate Median UI, iMagz, Fletro Pro

Tổng kết

Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách nhúng code chống Adblock vào blogspot. Chúc các bạn thành công!

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận xuống mục Nhận xét dưới đây để mình giải đáp nhé!


Những gì không phải là của mình thì tức là không phải là của mình. Những người đã được định là sẽ gặp nhau thì đến một lúc nào đó họ sẽ gặp được nhau thôi!

Đăng nhận xét