Chia sẻ code trình phát nhạc - Share code mini music player

chia sẻ code trình phát nhạc cực chất cho website
code music player

Blog của bạn sẽ trở lên đẹp và sống động hơn nếu như có một trình phát nhạc mini. Hiện tại, có rất nhiều website nghe nhạc trực tuyến cho phép lấy mã nhúng, nhưng hầu hết các mã này không hoạt động, hoặc hoạt động không ổn định trên Blogger. Vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn code mini music player cực chất. Dễ dàng nhúng vào blog, giúp tăng trải nghiệm và thu hút độc giả quay lại website của bạn. Bây giờ, hãy cùng mình thưởng thức một bài này chill phết, trước khi lấy code phát nhạc nhé!
{{ currentTrack.artist }}
{{ currentTrack.name }}
{{ duration }}
{{ currentTime }}
Dưới đây là toàn bộ soucre code của trình phát nhạc mini mà mình sưu tầm được từ trang Code dạo pro. Bạn chỉ cần copy và bỏ vào nơi muốn hiển thị:
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script|Lobster|Pattaya|Srisakdi&display=swap' rel='stylesheet'/>
<style>
*{box-sizing:border-box}.icon{display:inline-block;width:1em;height:1em;stroke-width:0;stroke:currentColor;fill:currentColor}.wrapper{width:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:center;min-height:100vh;background-size:cover}@media screen and (max-width:700px),(max-height:500px){.wrapper{flex-wrap:wrap;flex-direction:column}}.player{background:#eef3f7;width:410px;min-height:480px;box-shadow:0 15px 35px -5px rgba(50,88,130,0.32);border-radius:15px;padding:30px}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player{width:95%;padding:20px;margin-top:75px;min-height:initial;padding-bottom:30px;max-width:400px}}.player__top{display:flex;align-items:flex-start;position:relative;z-index:4}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player__top{flex-wrap:wrap}}.player-cover{width:300px;height:300px;margin-left:-70px;flex-shrink:0;position:relative;z-index:2;border-radius:15px;z-index:1}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-cover{margin-top:-70px;margin-bottom:25px;width:290px;height:230px;margin-left:auto;margin-right:auto}}.player-cover__item{background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;width:100%;height:100%;border-radius:15px;position:absolute;left:0;top:0}.player-cover__item:before{content:"";background:inherit;width:100%;height:100%;box-shadow:0 10px 40px 0 rgba(76,70,124,0.5);display:block;z-index:1;position:absolute;top:30px;transform:scale(0.9);filter:blur(10px);opacity:0.9;border-radius:15px}.player-cover__item:after{content:"";background:inherit;width:100%;height:100%;box-shadow:0 10px 40px 0 rgba(76,70,124,0.5);display:block;z-index:2;position:absolute;border-radius:15px}.player-cover__img{width:100%;height:100%;object-fit:cover;border-radius:15px;box-shadow:0 10px 40px 0 rgba(76,70,124,0.5);user-select:none;pointer-events:none}.player-controls{flex:1;padding-left:20px;display:flex;flex-direction:column;align-items:center}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls{flex-direction:row;padding-left:0;width:100%;flex:unset}}.player-controls__item{display:inline-flex;font-size:30px;padding:5px;margin-bottom:10px;color:#acb8cc;cursor:pointer;width:50px;height:50px;align-items:center;justify-content:center;position:relative;transition:all 0.3s ease-in-out}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls__item{font-size:26px;padding:5px;margin-right:10px;color:#acb8cc;cursor:pointer;width:40px;height:40px;margin-bottom:0}}.player-controls__item::before{content:"";position:absolute;width:100%;height:100%;border-radius:50%;background:#fff;transform:scale(0.5);opacity:0;box-shadow:0 5px 10px 0 rgba(76,70,124,0.2);transition:all 0.3s ease-in-out;transition:all 0.4s cubic-bezier(0.35,0.57,0.13,0.88)}@media screen and (min-width:500px){.player-controls__item:hover{color:#532ab9}.player-controls__item:hover::before{opacity:1;transform:scale(1.3)}}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls__item:active{color:#532ab9}.player-controls__item:active::before{opacity:1;transform:scale(1.3)}}.player-controls__item .icon{position:relative;z-index:2}.player-controls__item.-xl{margin-bottom:0;font-size:95px;filter:drop-shadow(0 11px 6px rgba(172,184,204,0.45));color:#fff;width:auto;height:auto;display:inline-flex}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.player-controls__item.-xl{margin-left:auto;font-size:75px;margin-right:0}}.player-controls__item.-xl:before{display:none}.player-controls__item.-favorite.active{color:red}[v-cloak]{display:none}[v-cloak] > *{display:none}.progress{width:100%;margin-top:-15px;user-select:none}.progress__top{display:flex;align-items:flex-end;justify-content:space-between}.progress__duration{color:#71829e;font-weight:700;font-size:20px;opacity:0.5}.progress__time{margin-top:2px;color:#71829e;font-weight:700;font-size:16px;opacity:0.7}.progress__bar{height:6px;width:100%;cursor:pointer;background-color:#d0d8e6;display:inline-block;border-radius:10px}.progress__current{height:inherit;width:0%;background-color:#a3b3ce;border-radius:10px}.album-info{color:#71829e;flex:1;padding-right:60px;user-select:none}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.album-info{padding-right:30px}}.album-info__name{font-size:23px;font-weight:bold;margin-bottom:12px;line-height:1.3em;font-family:'Lobster',cursive}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.album-info__name{font-size:18px;margin-bottom:9px}}.album-info__track{font-weight:400;font-size:20px;opacity:0.7;line-height:1.3em;min-height:52px}@media screen and (max-width:576px),(max-height:500px){.album-info__track{font-size:18px;min-height:50px}}.github-btn{position:absolute;right:40px;bottom:50px;text-decoration:none;padding:15px 25px;border-radius:4px;box-shadow:0 4px 30px -6px rgba(36,52,70,0.65);background:#24292e;color:#fff;font-weight:bold;letter-spacing:1px;font-size:16px;transition:all 0.3s ease-in-out}@media screen and (min-width:500px){.github-btn:hover{transform:scale(1.1);box-shadow:0 17px 20px -6px rgba(36,52,70,0.36)}}@media screen and (max-width:700px){.github-btn{position:relative;bottom:auto;right:auto;margin-top:20px}.github-btn:active{transform:scale(1.1);box-shadow:0 17px 20px -6px rgba(36,52,70,0.36)}}.scale-out-enter-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-out-leave-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-out-enter{transform:scale(0.55);pointer-events:none;opacity:0}.scale-out-leave-to{transform:scale(1.2);pointer-events:none;opacity:0}.scale-in-enter-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-in-leave-active{transition:all 0.35s ease-in-out}.scale-in-enter{transform:scale(1.2);pointer-events:none;opacity:0}.scale-in-leave-to{transform:scale(0.55);pointer-events:none;opacity:0}
</style>
  <div class="wrapper" id="app">
   <div class="player">
    <div class="player__top">
     <div class="player-cover">
      <transition-group :name="transitionName">
        <div class="player-cover__item" v-if="$index === currentTrackIndex" :style="{ backgroundImage: `url(${track.cover})` }" v-for="(track, $index) in tracks" :key="$index"></div>
      </transition-group>
     </div>
     <div class="player-controls">
      <div class="player-controls__item -favorite" :class="{ active : currentTrack.favorited }" @click="favorite">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-heart-o"></use>
       </svg>
      </div>
      <a :href="currentTrack.url" target="_blank" class="player-controls__item">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-link"></use>
       </svg>
      </a>
      <div class="player-controls__item" @click="prevTrack">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-prev"></use>
       </svg>
      </div>
      <div class="player-controls__item" @click="nextTrack">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-next"></use>
       </svg>
      </div>
      <div class="player-controls__item -xl js-play" @click="play">
       <svg class="icon">
        <use xlink:href="#icon-pause" v-if="isTimerPlaying"></use>
        <use xlink:href="#icon-play" v-else></use>
       </svg>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="progress" ref="progress">
     <div class="progress__top">
      <div class="album-info" v-if="currentTrack">
       <div class="album-info__name" >{{ currentTrack.artist }}</div>
       <div class="album-info__track">{{ currentTrack.name }}</div>
      </div>
      <div class="progress__duration">{{ duration }}</div>
     </div>
     <div class="progress__bar" @click="clickProgress">
      <div class="progress__current" :style="{ width : barWidth }"></div>
     </div>
     <div class="progress__time">{{ currentTime }}</div>
    </div>
    <div v-cloak></div>
   </div>
  </div>
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" hidden xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <defs>
    <symbol id="icon-heart-o" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-heart-o</title>
     <path d="M22.88 1.952c-2.72 0-5.184 1.28-6.88 3.456-1.696-2.176-4.16-3.456-6.88-3.456-4.48 0-9.024 3.648-9.024 10.592 0 7.232 7.776 12.704 15.072 17.248 0.256 0.16 0.544 0.256 0.832 0.256s0.576-0.096 0.832-0.256c7.296-4.544 15.072-10.016 15.072-17.248 0-6.944-4.544-10.592-9.024-10.592zM16 26.56c-4.864-3.072-12.736-8.288-12.736-14.016 0-5.088 3.040-7.424 5.824-7.424 2.368 0 4.384 1.504 5.408 4.032 0.256 0.608 0.832 0.992 1.472 0.992s1.248-0.384 1.472-0.992c1.024-2.528 3.040-4.032 5.408-4.032 2.816 0 5.824 2.304 5.824 7.424 0.064 5.728-7.808 10.976-12.672 14.016z"></path>
     <path d="M16 30.144c-0.32 0-0.64-0.096-0.896-0.256-7.296-4.576-15.104-10.048-15.104-17.344 0-7.008 4.576-10.688 9.12-10.688 2.656 0 5.152 1.216 6.88 3.392 1.728-2.144 4.224-3.392 6.88-3.392 4.544 0 9.12 3.68 9.12 10.688 0 7.296-7.808 12.768-15.104 17.344-0.256 0.16-0.576 0.256-0.896 0.256zM9.12 2.048c-4.448 0-8.928 3.616-8.928 10.496 0 7.168 7.744 12.64 15.008 17.152 0.48 0.288 1.12 0.288 1.568 0 7.264-4.544 15.008-9.984 15.008-17.152 0-6.88-4.48-10.496-8.928-10.496-2.656 0-5.088 1.216-6.816 3.392l-0.032 0.128-0.064-0.096c-1.696-2.176-4.192-3.424-6.816-3.424zM16 26.688l-0.064-0.032c-3.808-2.4-12.768-8.032-12.768-14.112 0-5.152 3.072-7.52 5.952-7.52 2.432 0 4.48 1.536 5.504 4.096 0.224 0.576 0.768 0.928 1.376 0.928s1.152-0.384 1.376-0.928c1.024-2.56 3.072-4.096 5.504-4.096 2.848 0 5.952 2.336 5.952 7.52 0 6.080-8.96 11.712-12.768 14.112l-0.064 0.032zM9.12 5.248c-2.752 0-5.728 2.304-5.728 7.328 0 5.952 8.8 11.488 12.608 13.92 3.808-2.4 12.608-7.968 12.608-13.92 0-5.024-2.976-7.328-5.728-7.328-2.336 0-4.32 1.472-5.312 3.968-0.256 0.64-0.864 1.056-1.568 1.056s-1.312-0.416-1.568-1.056c-0.992-2.496-2.976-3.968-5.312-3.968z"></path>
     <path d="M6.816 20.704c0.384 0.288 0.512 0.704 0.48 1.12 0.224 0.256 0.384 0.608 0.384 0.96 0 0.032 0 0.032 0 0.064 0.16 0.128 0.32 0.256 0.48 0.384 0.128 0.064 0.256 0.16 0.384 0.256 0.096 0.064 0.192 0.16 0.256 0.224 0.8 0.576 1.632 1.12 2.496 1.664 0.416 0.128 0.8 0.256 1.056 0.32 1.984 0.576 4.064 0.8 6.112 0.928 2.688-1.92 5.312-3.904 8-5.792 0.896-1.088 1.92-2.080 2.912-3.104v-7.552c-0.096-0.128-0.192-0.288-0.32-0.416-0.768-1.024-1.184-2.176-1.6-3.296-0.768-0.416-1.536-0.8-2.336-1.12-0.128-0.064-0.256-0.096-0.384-0.16h-21.568v12.992c1.312 0.672 2.496 1.6 3.648 2.528z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-heart" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-heart</title>
     <path d="M22.88 1.952c-2.72 0-5.184 1.28-6.88 3.456-1.696-2.176-4.16-3.456-6.88-3.456-4.48 0-9.024 3.648-9.024 10.592 0 7.232 7.776 12.704 15.072 17.248 0.256 0.16 0.544 0.256 0.832 0.256s0.576-0.096 0.832-0.256c7.296-4.544 15.072-10.016 15.072-17.248 0-6.944-4.544-10.592-9.024-10.592zM16 26.56c-4.864-3.072-12.736-8.288-12.736-14.016 0-5.088 3.040-7.424 5.824-7.424 2.368 0 4.384 1.504 5.408 4.032 0.256 0.608 0.832 0.992 1.472 0.992s1.248-0.384 1.472-0.992c1.024-2.528 3.040-4.032 5.408-4.032 2.816 0 5.824 2.304 5.824 7.424 0.064 5.728-7.808 10.976-12.672 14.016z"></path>
     <path d="M16 30.144c-0.32 0-0.64-0.096-0.896-0.256-7.296-4.576-15.104-10.048-15.104-17.344 0-7.008 4.576-10.688 9.12-10.688 2.656 0 5.152 1.216 6.88 3.392 1.728-2.144 4.224-3.392 6.88-3.392 4.544 0 9.12 3.68 9.12 10.688 0 7.296-7.808 12.768-15.104 17.344-0.256 0.16-0.576 0.256-0.896 0.256zM9.12 2.048c-4.448 0-8.928 3.616-8.928 10.496 0 7.168 7.744 12.64 15.008 17.152 0.48 0.288 1.12 0.288 1.568 0 7.264-4.544 15.008-9.984 15.008-17.152 0-6.88-4.48-10.496-8.928-10.496-2.656 0-5.088 1.216-6.816 3.392l-0.032 0.128-0.064-0.096c-1.696-2.176-4.192-3.424-6.816-3.424zM16 26.688l-0.064-0.032c-3.808-2.4-12.768-8.032-12.768-14.112 0-5.152 3.072-7.52 5.952-7.52 2.432 0 4.48 1.536 5.504 4.096 0.224 0.576 0.768 0.928 1.376 0.928s1.152-0.384 1.376-0.928c1.024-2.56 3.072-4.096 5.504-4.096 2.848 0 5.952 2.336 5.952 7.52 0 6.080-8.96 11.712-12.768 14.112l-0.064 0.032zM9.12 5.248c-2.752 0-5.728 2.304-5.728 7.328 0 5.952 8.8 11.488 12.608 13.92 3.808-2.4 12.608-7.968 12.608-13.92 0-5.024-2.976-7.328-5.728-7.328-2.336 0-4.32 1.472-5.312 3.968-0.256 0.64-0.864 1.056-1.568 1.056s-1.312-0.416-1.568-1.056c-0.992-2.496-2.976-3.968-5.312-3.968z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-infinity" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-infinity</title>
     <path d="M29.312 20.832c-1.28 1.28-3.008 1.984-4.832 1.984s-3.52-0.704-4.832-1.984c-0.032-0.032-0.224-0.224-0.256-0.256v0 1.28c0 0.448-0.352 0.8-0.8 0.8s-0.8-0.352-0.8-0.8v-3.168c0-0.448 0.352-0.8 0.8-0.8h3.168c0.448 0 0.8 0.352 0.8 0.8s-0.352 0.8-0.8 0.8h-1.28c0.032 0.032 0.224 0.224 0.256 0.256 0.992 0.992 2.304 1.536 3.68 1.536 1.408 0 2.72-0.544 3.68-1.536 0.992-0.992 1.536-2.304 1.536-3.68s-0.544-2.72-1.536-3.68c-0.992-0.992-2.304-1.536-3.68-1.536-1.408 0-2.72 0.544-3.68 1.536l-8.416 8.448c-1.312 1.312-3.072 1.984-4.832 1.984s-3.488-0.672-4.832-1.984c-2.656-2.656-2.656-6.976 0-9.632s6.976-2.656 9.632 0c0.032 0.032 0.16 0.16 0.192 0.192l0.064 0.064v-1.28c0-0.448 0.352-0.8 0.8-0.8s0.8 0.352 0.8 0.8v3.168c0 0.448-0.352 0.8-0.8 0.8h-3.168c-0.448 0-0.8-0.352-0.8-0.8s0.352-0.8 0.8-0.8h1.28l-0.096-0.064c-0.032-0.032-0.16-0.16-0.192-0.192-0.992-0.992-2.304-1.536-3.68-1.536s-2.72 0.544-3.68 1.536c-2.048 2.048-2.048 5.344 0 7.392 0.992 0.992 2.304 1.536 3.68 1.536s2.72-0.544 3.68-1.536l8.512-8.512c1.28-1.28 3.008-1.984 4.832-1.984s3.52 0.704 4.832 1.984c2.624 2.656 2.624 7.008-0.032 9.664z"></path>
     <path d="M24.512 23.488c-1.6 0-3.136-0.512-4.416-1.44-0.128 0.704-0.736 1.248-1.44 1.248-0.8 0-1.472-0.672-1.472-1.472v-3.168c0-0.8 0.672-1.472 1.472-1.472h3.168c0.8 0 1.472 0.672 1.472 1.472 0 0.608-0.384 1.152-0.928 1.376 0.64 0.352 1.376 0.544 2.144 0.544 1.216 0 2.368-0.48 3.2-1.344 0.864-0.864 1.344-1.984 1.344-3.2s-0.48-2.368-1.344-3.2c-0.864-0.864-1.984-1.344-3.2-1.344s-2.368 0.48-3.2 1.344l-8.512 8.48c-1.408 1.408-3.296 2.176-5.312 2.176s-3.872-0.768-5.312-2.176c-2.912-2.912-2.912-7.68 0-10.592 1.408-1.408 3.296-2.176 5.312-2.176 0 0 0 0 0 0 1.6 0 3.136 0.512 4.416 1.44 0.128-0.704 0.736-1.248 1.472-1.248 0.8 0 1.472 0.672 1.472 1.472v3.168c0 0.8-0.672 1.472-1.472 1.472h-3.168c-0.8 0-1.472-0.672-1.472-1.472 0-0.608 0.384-1.152 0.928-1.376-0.64-0.352-1.376-0.544-2.144-0.544-1.216 0-2.368 0.48-3.2 1.344-1.76 1.76-1.76 4.64 0 6.432 0.864 0.864 2.016 1.344 3.2 1.344 1.216 0 2.368-0.48 3.2-1.344l8.48-8.544c1.408-1.408 3.296-2.208 5.312-2.208s3.872 0.768 5.312 2.208c1.408 1.408 2.176 3.296 2.176 5.312s-0.768 3.872-2.208 5.312v0c0 0 0 0 0 0-1.408 1.408-3.296 2.176-5.28 2.176zM18.752 18.912l1.44 1.44c1.152 1.152 2.688 1.792 4.32 1.792s3.168-0.64 4.32-1.792v0c1.152-1.152 1.792-2.688 1.792-4.32s-0.64-3.168-1.792-4.32c-1.152-1.152-2.688-1.792-4.352-1.792-1.632 0-3.168 0.64-4.32 1.792l-8.48 8.448c-1.12 1.12-2.592 1.728-4.16 1.728s-3.072-0.608-4.16-1.728c-2.304-2.304-2.304-6.048 0-8.352 1.12-1.12 2.592-1.728 4.16-1.728s3.072 0.608 4.16 1.728l1.44 1.408h-2.912c-0.064 0-0.128 0.064-0.128 0.128s0.064 0.128 0.128 0.128h3.168c0.064 0 0.128-0.064 0.128-0.128v-3.168c0-0.064-0.064-0.128-0.128-0.128s-0.128 0.064-0.128 0.128v2.912l-1.408-1.408c-1.152-1.152-2.688-1.792-4.352-1.792-1.632 0-3.168 0.64-4.32 1.792-2.4 2.4-2.4 6.272 0 8.672 1.152 1.152 2.688 1.792 4.32 1.792s3.168-0.64 4.32-1.792l8.512-8.512c1.12-1.12 2.592-1.728 4.16-1.728s3.072 0.608 4.16 1.728c1.12 1.12 1.728 2.592 1.728 4.16s-0.608 3.072-1.728 4.16c-1.12 1.12-2.592 1.728-4.16 1.728s-3.072-0.608-4.16-1.728l-1.408-1.408h2.912c0.064 0 0.128-0.064 0.128-0.128s-0.064-0.128-0.128-0.128h-3.168c-0.064 0-0.128 0.064-0.128 0.128v3.168c0 0.064 0.064 0.128 0.128 0.128s0.128-0.064 0.128-0.128v-2.88z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-pause" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-pause</title>
     <path d="M16 0.32c-8.64 0-15.68 7.040-15.68 15.68s7.040 15.68 15.68 15.68 15.68-7.040 15.68-15.68-7.040-15.68-15.68-15.68zM16 29.216c-7.296 0-13.216-5.92-13.216-13.216s5.92-13.216 13.216-13.216 13.216 5.92 13.216 13.216-5.92 13.216-13.216 13.216z"></path>
     <path d="M16 32c-8.832 0-16-7.168-16-16s7.168-16 16-16 16 7.168 16 16-7.168 16-16 16zM16 0.672c-8.448 0-15.328 6.88-15.328 15.328s6.88 15.328 15.328 15.328c8.448 0 15.328-6.88 15.328-15.328s-6.88-15.328-15.328-15.328zM16 29.568c-7.488 0-13.568-6.080-13.568-13.568s6.080-13.568 13.568-13.568c7.488 0 13.568 6.080 13.568 13.568s-6.080 13.568-13.568 13.568zM16 3.104c-7.104 0-12.896 5.792-12.896 12.896s5.792 12.896 12.896 12.896c7.104 0 12.896-5.792 12.896-12.896s-5.792-12.896-12.896-12.896z"></path>
     <path d="M12.16 22.336v0c-0.896 0-1.6-0.704-1.6-1.6v-9.472c0-0.896 0.704-1.6 1.6-1.6v0c0.896 0 1.6 0.704 1.6 1.6v9.504c0 0.864-0.704 1.568-1.6 1.568z"></path>
     <path d="M19.84 22.336v0c-0.896 0-1.6-0.704-1.6-1.6v-9.472c0-0.896 0.704-1.6 1.6-1.6v0c0.896 0 1.6 0.704 1.6 1.6v9.504c0 0.864-0.704 1.568-1.6 1.568z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-play" viewBox="0 0 32 32">
     <title>icon-play</title>
     <path d="M21.216 15.168l-7.616-5.088c-0.672-0.416-1.504 0.032-1.504 0.832v10.176c0 0.8 0.896 1.248 1.504 0.832l7.616-5.088c0.576-0.416 0.576-1.248 0-1.664z"></path>
     <path d="M13.056 22.4c-0.224 0-0.416-0.064-0.608-0.16-0.448-0.224-0.704-0.672-0.704-1.152v-10.176c0-0.48 0.256-0.928 0.672-1.152s0.928-0.224 1.344 0.064l7.616 5.088c0.384 0.256 0.608 0.672 0.608 1.088s-0.224 0.864-0.608 1.088l-7.616 5.088c-0.192 0.16-0.448 0.224-0.704 0.224zM13.056 10.272c-0.096 0-0.224 0.032-0.32 0.064-0.224 0.128-0.352 0.32-0.352 0.576v10.176c0 0.256 0.128 0.48 0.352 0.576 0.224 0.128 0.448 0.096 0.64-0.032l7.616-5.088c0.192-0.128 0.288-0.32 0.288-0.544s-0.096-0.416-0.288-0.544l-7.584-5.088c-0.096-0.064-0.224-0.096-0.352-0.096z"></path>
     <path d="M16 0.32c-8.64 0-15.68 7.040-15.68 15.68s7.040 15.68 15.68 15.68 15.68-7.040 15.68-15.68-7.040-15.68-15.68-15.68zM16 29.216c-7.296 0-13.216-5.92-13.216-13.216s5.92-13.216 13.216-13.216 13.216 5.92 13.216 13.216-5.92 13.216-13.216 13.216z"></path>
     <path d="M16 32c-8.832 0-16-7.168-16-16s7.168-16 16-16 16 7.168 16 16-7.168 16-16 16zM16 0.672c-8.448 0-15.328 6.88-15.328 15.328s6.88 15.328 15.328 15.328c8.448 0 15.328-6.88 15.328-15.328s-6.88-15.328-15.328-15.328zM16 29.568c-7.488 0-13.568-6.080-13.568-13.568s6.080-13.568 13.568-13.568c7.488 0 13.568 6.080 13.568 13.568s-6.080 13.568-13.568 13.568zM16 3.104c-7.104 0-12.896 5.792-12.896 12.896s5.792 12.896 12.896 12.896c7.104 0 12.896-5.792 12.896-12.896s-5.792-12.896-12.896-12.896z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-link" viewBox="0 0 32 32">
    <title>link</title>
     <path d="M23.584 17.92c0 0.864 0 1.728 0 2.56 0 1.312 0 2.656 0 3.968 0 0.352 0.032 0.736-0.032 1.12 0.032-0.16 0.032-0.288 0.064-0.448-0.032 0.224-0.096 0.448-0.16 0.64 0.064-0.128 0.128-0.256 0.16-0.416-0.096 0.192-0.192 0.384-0.32 0.576 0.096-0.128 0.16-0.224 0.256-0.352-0.128 0.16-0.288 0.32-0.48 0.48 0.128-0.096 0.224-0.16 0.352-0.256-0.192 0.128-0.352 0.256-0.576 0.32 0.128-0.064 0.256-0.128 0.416-0.16-0.224 0.096-0.416 0.16-0.64 0.16 0.16-0.032 0.288-0.032 0.448-0.064-0.256 0.032-0.512 0.032-0.768 0.032-0.448 0-0.896 0-1.312 0-1.472 0-2.976 0-4.448 0-1.824 0-3.616 0-5.44 0-1.568 0-3.104 0-4.672 0-0.736 0-1.44 0-2.176 0-0.128 0-0.224 0-0.352-0.032 0.16 0.032 0.288 0.032 0.448 0.064-0.224-0.032-0.448-0.096-0.64-0.16 0.128 0.064 0.256 0.128 0.416 0.16-0.192-0.096-0.384-0.192-0.576-0.32 0.128 0.096 0.224 0.16 0.352 0.256-0.16-0.128-0.32-0.288-0.48-0.48 0.096 0.128 0.16 0.224 0.256 0.352-0.128-0.192-0.256-0.352-0.32-0.576 0.064 0.128 0.128 0.256 0.16 0.416-0.096-0.224-0.16-0.416-0.16-0.64 0.032 0.16 0.032 0.288 0.064 0.448-0.032-0.256-0.032-0.512-0.032-0.768 0-0.448 0-0.896 0-1.312 0-1.472 0-2.976 0-4.448 0-1.824 0-3.616 0-5.44 0-1.568 0-3.104 0-4.672 0-0.736 0-1.44 0-2.176 0-0.128 0-0.224 0.032-0.352-0.032 0.16-0.032 0.288-0.064 0.448 0.032-0.224 0.096-0.448 0.16-0.64-0.064 0.128-0.128 0.256-0.16 0.416 0.096-0.192 0.192-0.384 0.32-0.576-0.096 0.128-0.16 0.224-0.256 0.352 0.128-0.16 0.288-0.32 0.48-0.48-0.128 0.096-0.224 0.16-0.352 0.256 0.192-0.128 0.352-0.256 0.576-0.32-0.128 0.064-0.256 0.128-0.416 0.16 0.224-0.096 0.416-0.16 0.64-0.16-0.16 0.032-0.288 0.032-0.448 0.064 0.48-0.064 0.96-0.032 1.44-0.032 0.992 0 1.952 0 2.944 0 1.216 0 2.432 0 3.616 0 1.056 0 2.112 0 3.168 0 0.512 0 1.024 0 1.536 0 0 0 0 0 0.032 0 0.448 0 0.896-0.192 1.184-0.48s0.512-0.768 0.48-1.184c-0.032-0.448-0.16-0.896-0.48-1.184s-0.736-0.48-1.184-0.48c-0.64 0-1.28 0-1.92 0-1.408 0-2.816 0-4.224 0-1.44 0-2.848 0-4.256 0-0.672 0-1.344 0-2.016 0-0.736 0-1.472 0.192-2.112 0.576s-1.216 0.96-1.568 1.6c-0.384 0.64-0.544 1.376-0.544 2.144 0 0.672 0 1.376 0 2.048 0 1.28 0 2.56 0 3.84 0 1.504 0 3.040 0 4.544 0 1.408 0 2.848 0 4.256 0 0.992 0 1.952 0 2.944 0 0.224 0 0.448 0 0.64 0 0.864 0.224 1.76 0.768 2.464 0.16 0.192 0.288 0.384 0.48 0.576s0.384 0.352 0.608 0.512c0.32 0.224 0.64 0.384 1.024 0.512 0.448 0.16 0.928 0.224 1.408 0.224 0.16 0 0.32 0 0.48 0 0.896 0 1.792 0 2.72 0 1.376 0 2.784 0 4.16 0 1.536 0 3.040 0 4.576 0 1.312 0 2.656 0 3.968 0 0.768 0 1.536 0 2.336 0 0.416 0 0.832-0.032 1.248-0.128 1.504-0.32 2.784-1.6 3.104-3.104 0.128-0.544 0.128-1.056 0.128-1.568 0-0.608 0-1.184 0-1.792 0-1.408 0-2.816 0-4.224 0-0.256 0-0.512 0-0.768 0-0.448-0.192-0.896-0.48-1.184s-0.768-0.512-1.184-0.48c-0.448 0.032-0.896 0.16-1.184 0.48-0.384 0.384-0.576 0.768-0.576 1.248v0z"></path>
     <path d="M32 11.232c0-0.8 0-1.568 0-2.368 0-1.248 0-2.528 0-3.776 0-0.288 0-0.576 0-0.864 0-0.896-0.768-1.696-1.696-1.696-0.8 0-1.568 0-2.368 0-1.248 0-2.528 0-3.776 0-0.288 0-0.576 0-0.864 0-0.448 0-0.896 0.192-1.184 0.48s-0.512 0.768-0.48 1.184c0.032 0.448 0.16 0.896 0.48 1.184s0.736 0.48 1.184 0.48c0.8 0 1.568 0 2.368 0 1.248 0 2.528 0 3.776 0 0.288 0 0.576 0 0.864 0-0.576-0.576-1.12-1.12-1.696-1.696 0 0.8 0 1.568 0 2.368 0 1.248 0 2.528 0 3.776 0 0.288 0 0.576 0 0.864 0 0.448 0.192 0.896 0.48 1.184s0.768 0.512 1.184 0.48c0.448-0.032 0.896-0.16 1.184-0.48 0.352-0.256 0.544-0.64 0.544-1.12v0z"></path>
     <path d="M15.040 21.888c0.16-0.16 0.288-0.288 0.448-0.448 0.384-0.384 0.8-0.8 1.184-1.184 0.608-0.608 1.184-1.184 1.792-1.792 0.704-0.704 1.44-1.44 2.176-2.176 0.8-0.8 1.568-1.568 2.368-2.368s1.6-1.6 2.4-2.4c0.736-0.736 1.504-1.504 2.24-2.24 0.64-0.64 1.248-1.248 1.888-1.888 0.448-0.448 0.896-0.896 1.344-1.344 0.224-0.224 0.448-0.416 0.64-0.64 0 0 0.032-0.032 0.032-0.032 0.32-0.32 0.48-0.768 0.48-1.184s-0.192-0.896-0.48-1.184c-0.32-0.288-0.736-0.512-1.184-0.48-0.512 0.032-0.928 0.16-1.248 0.48-0.16 0.16-0.288 0.288-0.448 0.448-0.384 0.384-0.8 0.8-1.184 1.184-0.608 0.608-1.184 1.184-1.792 1.792-0.704 0.704-1.44 1.44-2.176 2.176-0.8 0.8-1.568 1.568-2.368 2.368s-1.6 1.6-2.4 2.4c-0.736 0.736-1.504 1.504-2.24 2.24-0.64 0.64-1.248 1.248-1.888 1.888-0.448 0.448-0.896 0.896-1.344 1.344-0.224 0.224-0.448 0.416-0.64 0.64 0 0-0.032 0.032-0.032 0.032-0.32 0.32-0.48 0.768-0.48 1.184s0.192 0.896 0.48 1.184c0.32 0.288 0.736 0.512 1.184 0.48 0.48 0 0.928-0.16 1.248-0.48v0z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-next" viewBox="0 0 32 32">
     <title>next</title>
     <path d="M2.304 18.304h14.688l-4.608 4.576c-0.864 0.864-0.864 2.336 0 3.232 0.864 0.864 2.336 0.864 3.232 0l8.448-8.48c0.864-0.864 0.864-2.336 0-3.232l-8.448-8.448c-0.448-0.448-1.056-0.672-1.632-0.672s-1.184 0.224-1.632 0.672c-0.864 0.864-0.864 2.336 0 3.232l4.64 4.576h-14.688c-1.248 0-2.304 0.992-2.304 2.272s1.024 2.272 2.304 2.272z"></path>
     <path d="M29.696 26.752c1.248 0 2.304-1.024 2.304-2.304v-16.928c0-1.248-1.024-2.304-2.304-2.304s-2.304 1.024-2.304 2.304v16.928c0.064 1.28 1.056 2.304 2.304 2.304z"></path>
    </symbol>
    <symbol id="icon-prev" viewBox="0 0 32 32">
     <title>prev</title>
     <path d="M29.696 13.696h-14.688l4.576-4.576c0.864-0.864 0.864-2.336 0-3.232-0.864-0.864-2.336-0.864-3.232 0l-8.448 8.48c-0.864 0.864-0.864 2.336 0 3.232l8.448 8.448c0.448 0.448 1.056 0.672 1.632 0.672s1.184-0.224 1.632-0.672c0.864-0.864 0.864-2.336 0-3.232l-4.608-4.576h14.688c1.248 0 2.304-1.024 2.304-2.304s-1.024-2.24-2.304-2.24z"></path>
     <path d="M2.304 5.248c-1.248 0-2.304 1.024-2.304 2.304v16.928c0 1.248 1.024 2.304 2.304 2.304s2.304-1.024 2.304-2.304v-16.928c-0.064-1.28-1.056-2.304-2.304-2.304z"></path>
    </symbol>
   </defs>
  </svg>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.6.10/vue.min.js'></script>
<script>
 new Vue({
  el: "#app",
  data() {
   return {
    audio: null,circleLeft: null,barWidth: null,duration: null,currentTime: null,isTimerPlaying: false,
    tracks:[{
      name: "Tên tác giả",
      artist: "Tên bài hát",
      cover: "link ảnh",
      source: "link nhạc định dạng .mp3",
      url: "link nhạc định dạng .mp3",
      favorited: false
     }],
    currentTrack: null,currentTrackIndex: 0,transitionName: null
   };
  },
  methods: {
   play() {
    if (this.audio.paused) {
     this.audio.play();
     this.isTimerPlaying = true;
    } else {
     this.audio.pause();
     this.isTimerPlaying = false;
    }
   },
   generateTime() {
    let width = (100 / this.audio.duration) * this.audio.currentTime;
    this.barWidth = width + "%";
    this.circleLeft = width + "%";
    let durmin = Math.floor(this.audio.duration / 60);
    let dursec = Math.floor(this.audio.duration - durmin * 60);
    let curmin = Math.floor(this.audio.currentTime / 60);
    let cursec = Math.floor(this.audio.currentTime - curmin * 60);
    if (durmin < 10) {
     durmin = "0" + durmin;
    }
    if (dursec < 10) {
     dursec = "0" + dursec;
    }
    if (curmin < 10) {
     curmin = "0" + curmin;
    }
    if (cursec < 10) {
     cursec = "0" + cursec;
    }
    this.duration = durmin + ":" + dursec;
    this.currentTime = curmin + ":" + cursec;
   },
   updateBar(x) {
    let progress = this.$refs.progress;
    let maxduration = this.audio.duration;
    let position = x - progress.offsetLeft;
    let percentage = (100 * position) / progress.offsetWidth;
    if (percentage > 100) {
     percentage = 100;
    }
    if (percentage < 0) {
     percentage = 0;
    }
    this.barWidth = percentage + "%";
    this.circleLeft = percentage + "%";
    this.audio.currentTime = (maxduration * percentage) / 100;
    this.audio.play();
   },
   clickProgress(e) {
    this.isTimerPlaying = true;
    this.audio.pause();
    this.updateBar(e.pageX);
   },
   prevTrack() {
    this.transitionName = "scale-in";
    this.isShowCover = false;
    if (this.currentTrackIndex > 0) {
     this.currentTrackIndex--;
    } else {
     this.currentTrackIndex = this.tracks.length - 1;
    }
    this.currentTrack = this.tracks[this.currentTrackIndex];
    this.resetPlayer();
   },
   nextTrack() {
    this.transitionName = "scale-out";
    this.isShowCover = false;
    if (this.currentTrackIndex < this.tracks.length - 1) {
     this.currentTrackIndex++;
    } else {
     this.currentTrackIndex = 0;
    }
    this.currentTrack = this.tracks[this.currentTrackIndex];
    this.resetPlayer();
   },
   resetPlayer() {
    this.barWidth = 0;
    this.circleLeft = 0;
    this.audio.currentTime = 0;
    this.audio.src = this.currentTrack.source;
    setTimeout(() => {
     if(this.isTimerPlaying) {
      this.audio.play();
     } else {
      this.audio.pause();
     }
    }, 300);
   },
   favorite() {
    this.tracks[this.currentTrackIndex].favorited = !this.tracks[
     this.currentTrackIndex
    ].favorited;
   }
  },
  created() {
   let vm = this;
   this.currentTrack = this.tracks[0];
   this.audio = new Audio();
   this.audio.src = this.currentTrack.source;
   this.audio.ontimeupdate = function() {
    vm.generateTime();
   };
   this.audio.onloadedmetadata = function() {
    vm.generateTime();
   };
   this.audio.onended = function() {
    vm.nextTrack();
    this.isTimerPlaying = true;
   };
   for (let index = 0; index < this.tracks.length; index++) {
    const element = this.tracks[index];
    let link = document.createElement('link');
    link.rel = "prefetch";
    link.href = element.cover;
    link.as = "image"
    document.head.appendChild(link)
   }
  }
 });
</script>
Các thông số cần thay đổi:
            name: "Tên tác giả",
            artist: "Tên bài hát",
            cover: "link ảnh",
            source: "link nhạc định dạng .mp3",
            url: "link nhạc định dạng .mp3",
Lưu ý: định dạng link nhạc cần có đuôi .mp3 thì mới hoạt động được

Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn soucre code phát nhạc cho blog, website. Bạn hãy dùng nó để tạo ra những bài nhạc độc đáo và ý nghĩa để gửi tới những người thân yêu, thay lời muốn nói nhé!

Nguồn: Code Dạo
Những gì không phải là của mình thì tức là không phải là của mình. Những người đã được định là sẽ gặp nhau thì đến một lúc nào đó họ sẽ gặp được nhau thôi!

Đăng nhận xét