Sendo

Chương trình giải cứu nông sản Hải Dương: "Chỉ 1.000đ cho 1kg nông sản, không giới hạn số lượng mua" được tổ chức trên Sendo

Thời gian vừa qua, Hải Dương là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, vừa lo chống dịch vừa thực hiện các biện pháp cách …